Öppna Registret På Gammal Windows Insallation

Nu, om vårt system är anslutet till ett administrativt nätverk, kommer denna nyckel som standard till den lokala systemsäkerhetsprofil som upprättats och aktivt hanteras av organisationen. Den här nyckeln är kopplad till SAM, så vid framgångsrik autentisering, beroende på användarens behörighetsnivå, tillämpas en mängd olika lokala och grupppolicyer. Se till att TCP/IP är installerat och […]